Gouden Tientje Waarde

Zodra u voor het doel van beleggen of verzamelen een gouden tientje koopt zult u de bijbehorende prijs moeten betalen. De prijs van een gouden tientje hangt van een paar zaken af en de hoeveelheid goud in een gouden tientje is soms slechts een bijzaak. Het is immers geen geheim dat verzamelaars soms meer willen betalen dan dat de waarde aan goud in werkelijkheid is.

Het is dan ook niet altijd mogelijk om een gouden tientje voor de goud prijs aan te kopen. Dit ligt niet aan de hoeveelheid goud of de waarde er van en heeft helemaal niets met de munt zelf te maken. De gouden tientje waarde wordt bepaald door de markt en als er mensen zijn die bereid zijn meer te betalen dan de goudwaarde dan is de prijs hoger, zo simpel is dat. De mensen waar hiervoor op gedoeld werd zijn meestal verzamelaars en deze verzamelaars zijn heel erg bereid om meer dan de goudprijs te betalen als ze een bepaald gouden tientje heel graag willen hebben. Maar wat is het nou dat de waarde van een gouden tientje hoger maakt? Welnu, het is eigenlijk alleen maar de hoeveelheid gouden tientjes die er zijn geslagen. Van de 1892 uitgave zijn er slechts 61 geslagen en deze gouden tientjes worden vrijwel nooit op de markt aangeboden. Als dit wel gebeurd dan buitelen de verzamelaars over elkaar heen om maar het hoogste bod uit te mogen brengen, wel begrijpelijk natuurlijk want u zult maar één van de eenenzestig gelukkigen zijn die een dergelijk goeden tientje in uw bezit hebt. De gouden tientje waarde staat in dit geval echter in schril contrast tot de intrinsieke, ofwel de goud waarde, van dit gouden tientje. Naast de 1892 editie is ook de 1895 editie een gewild verzamelobject omdat er hier slechts 149 geslagen zijn. U kunt zich wel voorstellen dat de edities van 1818, de eerste gouden tientje munten, en de editie van 1826 ook erg gewild zijn omdat er naar verluid slechts enkele stuks van geslagen zijn. Dit in tegenstelling tot edities waarvan er soms meer dan vier miljoen geslagen zijn en waarvan de gouden tientje waarde dus ook veel lager is.

Toch is het vreemd dat de gouden tientje waarde op deze manier bepaald wordt. U koopt immers een gouden munt die geen wettig betaalmiddel meer is dus feitelijk koopt u niet meet dan een stukje goud. Bovendien zijn er in de loop van bijna twee eeuwen vele gouden tientjes omgesmolten opdat het goud voor andere doeleinden gebruikt kon worden. Het kan daarom maar zo zijn dat de waarde van een gouden tientje uit een ander jaar ook veel hoger moet zijn. U zult dit echter nooit weten omdat deze gouden tientjes bijna nooit aangeboden worden. Voor beleggers is de prijs van een gouden tientje die verzamelaars bereid zijn om te betalen helemaal niet interessant. Beleggers willen voor een gouden tientje de goud prijs betalen en geen cent meer, beleggers willen immers winst maken met hun beleggingen en hoeven de munten die ze aankopen niet per se ten toon te stellen.

Dit zet een scherpe tegenstelling neer als het gaat om de gouden tientje waarde. Het is dus de vraag of de waarde van een gouden tientje nu de hoeveelheid goud is of wat verzamelaars bereid zijn om te betalen. Uiteindelijk moet voor het beantwoorden van de bovenstaande vraag eerst een ander vraag beantwoordt worden. Dit is of het nodig is om nu juist de prijs van een gouden tientje op een andere manier te bepalen dan dat nu het geval is. Nu wordt de prijs bepaald door het aloude marktmechanisme van vraag en aanbod en dat is nu juist waar alle beleggers hun winst vandaan halen. Dit is dus eigenlijk best een eerlijk systeem en als u een bepaald tientje niet kan betalen dan koopt u het dus niet. Uiteindelijk zijn ook verzamelaars ergens ook beleggers want verzamelaars zullen er niet voor terug deinzen om een bepaald gouden tientje voor heel veel geld te verkopen terwijl ze zelf dit tientje voor de goud prijs hebben gekocht. Dit is ook marktwerking en dat brengt nu eenmaal met zich mee dat niet iedereen zich alles kan veroorloven en dit is ook wat de wereld gebracht heeft tot waar het nu is.